ប្រដាល់សេរី の発音の仕方

カテゴリを ប្រដាល់សេរីに追加する

ប្រដាល់សេរីは保留中の発音:
  • ប្រដាល់សេរី の発音を録音する ប្រដាល់សេរី [km] ប្រដាល់សេរី の発音を知っていますか?

ランダムに選んだ単語: Cambodiaសុខសប្បាយជាឬទេ?ខ្ញុំឈឺក្បាលសកម្មភាពក្ដៅចិត្ត