ដូច្នេះ の発音の仕方

アクセントと言語の地図

ランダムに選んだ単語: ប្រាសាទបន្ទាយស្រីរៀលអាហ្វហ្គានីស្ថាន​សូមអរគុណអ្នកJayavarman