ຫຍັງ の発音の仕方

カテゴリ:
ຫຍັງは発音待ちです ::
  • ຫຍັງ の発音を録音する ຫຍັງ [lo] ຫຍັງ の発音を知っていますか?

ランダムに選んだ単語: ເຂົາເພິ່ນມັນພວກບັກ