వంటి の発音の仕方

カテゴリを వంటిに追加する

వంటిは保留中の発音:
  • వంటి の発音を録音する వంటి [te] వంటి の発音を知っていますか?

ランダムに選んだ単語: పిల్లికంగారుఖడ్గమృగంగేదెగొర్రె