బోరు の発音の仕方

బోరుは発音待ちです ::
  • బోరు の発音を録音する బోరు [te] బోరు の発音を知っていますか?

ランダムに選んだ単語: నిజముకుందేలుకుక్కకుక్కపిల్లగాడిద