బోరు の発音の仕方

カテゴリを బోరుに追加する

బోరుは保留中の発音:
  • బోరు の発音を録音する బోరు [te] బోరు の発音を知っていますか?

ランダムに選んだ単語: ఊయలఋషిఎలుకఔషధముఅంకె