చూడండి の発音の仕方

アクセントと言語の地図

ランダムに選んだ単語: ఖడ్గమృగంగాడిదగుర్రముగేదెగొర్రె