కసిం の発音の仕方

కసింは発音待ちです ::
  • కసిం の発音を録音する కసిం [te] కసిం の発音を知っていますか?

ランダムに選んだ単語: అమ్మనాన్నఅన్నంPranaviPooja