カテゴリ:

dziecko/towarzystwo/wiele osób ~ we mgle

dziecko/towarzystwo/wiele osób ~ we mgle の発音を購読する