カテゴリ:

ածական

ածական の発音を購読する

 • սովորական の発音を սովորական [hy]
 • փառամոլ の発音を փառամոլ [hy]
 • աղի の発音を աղի [hy]
 • թեթև の発音を թեթև [hy]
 • փոքրիկ の発音を փոքրիկ [hy]
 • փոքր の発音を փոքր [hy]
 • ուրախ の発音を ուրախ [hy]
 • խառը の発音を խառը [hy]
 • կարմրաթշիկ の発音を կարմրաթշիկ [hy]
 • ակտիվ の発音を ակտիվ [hy]
 • սիրելի の発音を սիրելի [hy]
 • սառը の発音を սառը [hy]
 • ախորժելի の発音を ախորժելի [hy]
 • ծանր の発音を ծանր [hy]
 • նվազ の発音を նվազ [hy]
 • անկեղծ の発音を անկեղծ [hy]
 • կիսակլոր の発音を կիսակլոր [hy]
 • հարթ の発音を հարթ [hy]
 • ճկուն の発音を ճկուն [hy]
 • խելառ の発音を խելառ [hy]
 • ժպտերես の発音を ժպտերես [hy]
 • փափուկ の発音を փափուկ [hy]
 • թաց の発音を թաց [hy]
 • խայտաբղետ の発音を խայտաբղետ [hy]
 • մաքուր の発音を մաքուր [hy]
 • գեղեցիկ の発音を գեղեցիկ [hy]
 • չոր の発音を չոր [hy]
 • կատարյալ の発音を կատարյալ [hy]
 • թանձր の発音を թանձր [hy]
 • սանձարձակ の発音を սանձարձակ [hy]
 • տխուր の発音を տխուր [hy]
 • ուժգին の発音を ուժգին [hy]
 • ալեհեր の発音を ալեհեր [hy]
 • ահեղ の発音を ահեղ [hy]
 • մացառոտ の発音を մացառոտ [hy]
 • պինդ の発音を պինդ [hy]
 • խենթ の発音を խենթ [hy]
 • ուղղանկյունի の発音を ուղղանկյունի [hy]
 • լիարժեք の発音を լիարժեք [hy]
 • ուժեղ の発音を ուժեղ [hy]
 • բժշկական の発音を բժշկական [hy]
 • կեղտոտ の発音を կեղտոտ [hy]
 • հեռու の発音を հեռու [hy]
 • խոշոր の発音を խոշոր [hy]
 • խելացի の発音を խելացի [hy]
 • դառը の発音を դառը [hy]
 • սուր の発音を սուր [hy]
 • խորթ の発音を խորթ [hy]
 • փշոտ の発音を փշոտ [hy]
 • ճարպիկ の発音を ճարպիկ [hy]
 • խելոք の発音を խելոք [hy]
 • փչան の発音を録音する փչան [hy] 発音待ち
 • փքուն の発音を録音する փքուն [hy] 発音待ち
 • սերտ の発音を録音する սերտ [hy] 発音待ち
 • սևահեր の発音を録音する սևահեր [hy] 発音待ち
 • սիրակեզ の発音を録音する սիրակեզ [hy] 発音待ち
 • փառահեղ の発音を録音する փառահեղ [hy] 発音待ち
 • ցուցական の発音を録音する ցուցական [hy] 発音待ち
 • վսեմ の発音を録音する վսեմ [hy] 発音待ち
 • վհատ の発音を録音する վհատ [hy] 発音待ち
 • վեհ の発音を録音する վեհ [hy] 発音待ち
 • վարչական の発音を録音する վարչական [hy] 発音待ち
 • իրավական の発音を録音する իրավական [hy] 発音待ち
 • ահագին の発音を録音する ահագին [hy] 発音待ち
 • անհասկանալի の発音を録音する անհասկանալի [hy] 発音待ち
 • անձնական の発音を録音する անձնական [hy] 発音待ち
 • անօգուտ の発音を録音する անօգուտ [hy] 発音待ち
 • ապարդյուն の発音を録音する ապարդյուն [hy] 発音待ち
 • գեղանի の発音を録音する գեղանի [hy] 発音待ち
 • գույնզգույն の発音を録音する գույնզգույն [hy] 発音待ち
 • թանկագին の発音を録音する թանկագին [hy] 発音待ち
 • թանկադին の発音を録音する թանկադին [hy] 発音待ち
 • թաքուն の発音を録音する թաքուն [hy] 発音待ち
 • ռազմական の発音を録音する ռազմական [hy] 発音待ち
 • լրացուցիչ の発音を録音する լրացուցիչ [hy] 発音待ち
 • խելահեղ の発音を録音する խելահեղ [hy] 発音待ち
 • խոր の発音を録音する խոր [hy] 発音待ち
 • խորամանկ の発音を録音する խորամանկ [hy] 発音待ち
 • հաղթահարելի の発音を録音する հաղթահարելի [hy] 発音待ち
 • հարազատ の発音を録音する հարազատ [hy] 発音待ち
 • հետաքրքրական の発音を録音する հետաքրքրական [hy] 発音待ち
 • հրաչյա の発音を録音する հրաչյա [hy] 発音待ち
 • նախնական の発音を録音する նախնական [hy] 発音待ち
 • ջերմերանգ の発音を録音する ջերմերանգ [hy] 発音待ち