ہر ہلاک امت پشیں کہ بود の発音の仕方

カテゴリ: その他
ہر ہلاک امت پشیں کہ بودは保留中の発音:
  • ہر ہلاک امت پشیں کہ بود の発音を録音する ہر ہلاک امت پشیں کہ بود [fa] ہر ہلاک امت پشیں کہ بود の発音を知っていますか?

ランダムに選んだ単語: ضرب و شتماحمدی نژادفارسیعشقایران