ἐγεννήθησαν の発音: ἐγεννήθησαν の 古代ギリシャ語 の発音

単語: ἐγεννήθησαν

単語の追加日: 02/04/2012 再生回数: 48
カテゴリ: verb, greek

発音言語: 古代ギリシャ語 [grc]

アクセントと言語の地図

Bing Translatorによる訳 日本語 の訳:

ἐγεννήθησαν = egennithisan

満足できませんか?

· 他の人の発音をリクエストしてください。

単語を修正する:

· 言語を追加する
· カテゴリを追加する

単語を報告する:

この単語に何か問題がありますか?
こちらから報告してください.

ἐγεννήθησαν の発音を友達に教える:

e-mail