ស្អាត の発音の仕方

カテゴリ:

アクセントと言語の地図

ランダムに選んだ単語: សុខសប្បាយជាឬទេ?ខ្ញុំឈឺក្បាលសកម្មភាពក្ដៅចិត្តរកមិនឃើញ