ខ្ពស់ の発音の仕方

アクセントと言語の地図

ランダムに選んだ単語: សូមទោសប្រាសាទព្រះវិហារTonle Sapkmaowព្រៃនគរ