ആന の発音の仕方

カテゴリ:

アクセントと言語の地図

ランダムに選んだ単語: കേരളം (Keralam)വര്‍ഷങ്ങള്‍ (Varshangal)മലയാളംപത്തനതിട്ട (Pathanamthitta)kundara