கொத்தளம் の発音の仕方

アクセントと言語の地図

ランダムに選んだ単語: மேகம்வானவில்விரவுச்சாலைவிலங்குவீராங்கனை