گنجشك تاغی の発音の仕方

カテゴリ:

アクセントと言語の地図

ランダムに選んだ単語: تهرانزرتشتدوستاِصفهاندانش پژوه

関連する単語: گنجشكگُنجشكگنجشك برفیگنجشك بلوچیگنجشك بیابانیگنجشك خاكیگنجشك خانگیگنجشك درختیگنجشك رودخانه ایگنجشك كوهی