پشت بام の発音の仕方

アクセントと言語の地図

ランダムに選んだ単語: ریختنکوروشفلکهفارسیمغزی

関連する単語: پسيدهپسينپسیانپسینپشتپشت بندپشت پاپشت خیابانپشت دستپشت سر