مترجم の発音の仕方

アクセントと言語の地図

ランダムに選んだ単語: پدر سگکامپیوترروانشناسیتراکنشتورج کشتکار‎

関連する単語: متراکممتراکم ‌ساختنمتراکم‌ شدنمترتبمترتب بودنمترسكمترسکمترصدمترصد بودنمترفین