ازار كردن の発音の仕方

アクセントと言語の地図

ランダムに選んだ単語: ضرب و شتمبه روی چشمتراکنش ناموفقترانه سرازلم زیمبو

関連する単語: از وضع ما بخواهیاز يكديگراز یاد رفتهاز... متنفرمازارازاربندازاله ی بکارتازاهیرازاوازبكی