اجاره نامه の発音の仕方

カテゴリ:

アクセントと言語の地図

ランダムに選んだ単語: یادگاریاطاق زیر شیروانیكشورابرنواختروحشتناک

関連する単語: اجابتاجابت مزاجاجارهاجاره غرفهاجاره کردناجاره نشینیاجازهاجازه بفرماییداجازه دادناجازه داده شدن