τραβερσάρω の発音: τραβερσάρω の ギリシャ語 の発音

単語: τραβερσάρω

単語の追加日: 08/04/2013 再生回数: 2
カテゴリ: カテゴリを τραβερσάρωに追加する

発音言語: ギリシャ語 [el]

アクセントと言語の地図

Google Translateによる訳 日本語 の訳:

τραβερσάρω = トラバース

満足できませんか?

· 他の人の発音をリクエストしてください。

単語を修正する:

· 言語を追加する
· カテゴリを追加する

単語を報告する:

この単語に何か問題がありますか?
こちらから報告してください.

τραβερσάρω の発音を友達に教える:

e-mail