belgabirdo がForvoで発音した単語

ユーザ: belgabirdo belgabirdo の発音を購読する

情報とユーザの単語を見る.

日付 単語 聞く 票数
01/09/2013 erikejo [eo] erikejo の発音を 0 票
01/09/2013 eriko [eo] eriko の発音を 0 票
01/09/2013 eksterlanda [eo] eksterlanda の発音を 0 票
01/09/2013 eksterordinara [eo] eksterordinara の発音を 0 票
01/09/2013 ĵaluza [eo] ĵaluza の発音を 0 票
29/08/2013 memstudi [eo] memstudi の発音を 0 票
29/08/2013 antisepsilo [eo] antisepsilo の発音を 0 票
29/08/2013 enigi [eo] enigi の発音を 0 票
29/08/2013 dusenca [eo] dusenca の発音を 0 票
29/08/2013 kolektiva [eo] kolektiva の発音を 0 票
29/08/2013 kolektivo [eo] kolektivo の発音を 0 票
29/08/2013 komplico [eo] komplico の発音を 0 票
29/08/2013 aerlinio [eo] aerlinio の発音を 0 票
29/08/2013 litkuseno [eo] litkuseno の発音を 0 票
29/08/2013 nekonataj [eo] nekonataj の発音を 0 票
29/08/2013 krucforme [eo] krucforme の発音を 0 票
29/08/2013 komforte [eo] komforte の発音を 0 票
29/08/2013 krome [eo] krome の発音を 0 票
29/08/2013 malavantaĝo [eo] malavantaĝo の発音を 0 票
29/08/2013 dusignifa [eo] dusignifa の発音を 0 票
29/08/2013 kolektanto [eo] kolektanto の発音を 0 票
29/08/2013 kolekto [eo] kolekto の発音を 0 票
29/08/2013 komploto [eo] komploto の発音を 0 票
29/08/2013 komponi [eo] komponi の発音を 0 票
29/08/2013 komponisto [eo] komponisto の発音を 0 票
29/08/2013 lernejestro [eo] lernejestro の発音を 0 票
29/08/2013 lernigi [eo] lernigi の発音を 0 票
29/08/2013 lernita [eo] lernita の発音を 0 票
29/08/2013 gvidado [eo] gvidado の発音を 0 票
29/08/2013 konfirmi [eo] konfirmi の発音を 0 票
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ユーザ情報

性別: 男性

アクセント/国: スペイン

belgabirdo に連絡する


ユーザ統計

発音単語数: 355 (183 もっとも良い発音)

追加単語数: 65

得票数: 194 票

プロフィールページへの訪問者数: 25.053


ユーザランキング

追加した単語の数による順位: 1.830

発音した単語の数による順位: 852